Ürünlerimiz / Tuzaklar

Modern ve Güvenilir Tarım

Yapışkanın böcek yakalama kapasitesi ve hassasiyeti yüksektir. Rulo tuzaklar yapışkanlığını kaybetmez.

Rulo Tuzaklar

Feromonlar, kimyasal olarak sentezlenebilirler ve tuzaklarda cezbedici olarak kullanılabilirler. 

 

Feromon Tuzaklar

Daha çok hobi bahçeleri ve saksıda yetiştirilen bitkiler için zararlılarla mücadele amacı ile tasarlanmıştır.

Bayrak Tuzaklar

Delta tuzaklar; bağ, bahçe, sera ve açık alan tarımında gözlem amaçlı kullanılır.

Delta Tipi Tuzaklar

Seralarda, fide döneminden hemen sonra gözlem amaçlı, dekara 20 adet tuzak gelecek şekilde asılmalıdır.

Kart Tipi Tuzaklar

BLACK 25x40cm siyah yapışkan tuzaklar, tuta feromonu ile beraber kullanılır.

Siyah Tuzaklar

Diğer Ürünler
Kullanım alanları