Sera Çeşitlerimiz

Modern ve Güvenilir Tarım

Topraklı Tarım Serası

Taban suyu seviyesinin yüksek olduğu bölgelerde kullanılan topraklı tarım serası, geleneksel seracılık yöntemlerinden biridir.

Topraksız Tarım Serası

Bu yöntem, genellikle hidroponik veya aeroponik sistemleri içerir ve bitkilerin su, besin maddeleri sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlamayı amaçlar.

Çilek Serası

Bu seralar, çilek bitkilerinin optimal büyüme koşullarını sağlamak, ürün verimliliğini artırmak ve meyve kalitesini kontrol altında tutmak için çeşitli özelliklere sahiptir.

Kesme Çiçek Serası

Seranın içindeki toprak karışımları veya topraksız yetiştirme ortamları, çiçeklerin kök sistemlerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesini ve besin almasını sağlar.

Muz Serası

Muzlar genellikle sıcak ve nemli iklimlere özgüdür, bu nedenle seralar, muz bitkisinin ihtiyaç duyduğu optimal büyüme koşullarını sağlamak amacıyla tasarlanır.

Fidelik

Fideliklerde genellikle toprak hazırlığı, sulama, gübreleme işlemleri gerçekleştirilir. Burada üretilen fideler daha sonra tarım alanlarına, bahçelere veya ormanlara nakledilerek büyümeye devam eder.

Venlo Sera

Venlo serası, özellikle sebze ve çiçek yetiştiriciliği için yaygın olarak kullanılan bir seracılık tasarımıdır. Bu seralar, genellikle Hollanda'da ortaya çıkan ve dünya genelinde benimsenen bir tasarım standardına dayanır. Venlo seraları genellikle cam malzeme kullanılarak inşa edilir. Cam, güneş ışığını iyi bir şekilde geçirir ve bitkilerin fotosentez yapması için gerekli olan doğal ışığı içeriye alır.