Modern ve Güvenilir Tarım

FADO GÜVENCESİ İLE

Sera Gutter Sistemi

Gutter askı sistemleri topraksız seraların yaygınlaşmasıyla beraber gelen en önemli özelliklerden biridir. Seralarda en fazla alanı kazanmak , verimliliği arttırmak ve hastalıktan ari bir substratta bitkinin yetiştirilmesi için kullanılır. Çilek , domates , gül ve benzeri sera bitkileri için farklı sistemler olsa da genelde aynı şekilde işlerler.

  • Gutter sacı proje alanına getirilir paletli gutter sacı çekme makinası hat boyunca tek parça olacak şekilde çekim işlemini yapar.
  • Gutter askı sistemi ve aksesuarları monte edilir. Gutter sacı buraya asılır
  • Yükseklik ayarlamaları ve sabitleme işlemi yapılır
  • Gutter kapakları drenaj hattına bağlanır ve sistem devreye alınır
  • Gutter Aksesuarları askı aralıkları düzgün olması önemlidir. Gutter sacı dalgalanma olmayacak şekilde drenaja meyil verilerek monte edilmeli. Gutter oluklarının acıkmasına dikkat edilmelidir
  • Askı sistemi yüksekliği ayarlanabilir ve işçilikten tasarruf sağlar
  • Gutter altı ısıtmayla beraber bitkiye daha efektif bir ısıtma sağlanabilir
  • Bitkinin toprakla bağlantısı kesilerek hastalıktan ari bir ortamda yetiştiricilik sağlanır