گلخانه ونلو

با اطمینان فادو

گلخانه ونلو

گلخانه های ونلو نشان دهنده یک طرح گلخانه ای تخصصی است که عموماً برای اهداف تجاری گیاهی استفاده می شود. این گلخانه ها به ویژه برای کشت سبزی و گل کاربرد فراوانی دارند. ویژگی های اصلی گلخانه های ونلو به شرح زیر است:

گلخانه های ونلو دارای شکل مستطیل و سقفی شیبدار هستند. این طرح رشد گیاه را با افزایش دریافت نور بهینه می کند.

ارتفاع گلخانه به لطف طراحی خاص خود فضای مناسبی را برای گرمایش، تهویه و سایر سیستم های کنترل آب و هوا فراهم می کند.