پوشش های بالای خاک
مناطق استفاده
سوالات متداول

با اجازه دادن به گیاهان برای سازگاری بهتر با نور طبیعی و شرایط دما، بهره وری را افزایش می دهد.

پلاستیک های بالای گلخانه عموماً بر اساس عواملی مانند عبور نور، کنترل دما و دوام عمل می کنند. این مواد پلاستیکی با تنظیم نور خورشید و کنترل دما برای فراهم کردن شرایط بهینه رشد مورد نیاز گیاهان بهترین استفاده را دارند. علاوه بر این، می توان از طرح ها و پوشش های ویژه برای انطباق با شرایط مختلف آب و هوایی استفاده کرد.

FADO به مشتریان خود راه حل های متناسب با نیازهای خاص آنها را ارائه می دهد و در هر مرحله از پروژه پشتیبانی ارائه می دهد.