سیستم های ما

کشاورزی مدرن و قابل اعتماد

غرفه نهال

کشاورزی مدرن و قابل اعتماد با اطمینان فادو غرفه نهال گلخانه های نهال سیستم هایی هستند که در آنها نهال ها چیده می شوند. اگرچه انواع قابل تنظیم و ثابت وجود دارد، اما با فولاد یا پلاستیک تولید...

مخازن آب فولادی

مخازن آب فولادی کشاورزی مدرن و قابل اعتماد با اطمینان فادو مخازن آب فولادی مخازن فولادی آب که در گلخانه های مدرن بسیار حائز اهمیت هستند، امکان ذخیره آب تمیز را فراهم می کنند. مخازن آب فولادی انواع...

پد خنک کننده

پد خنک کننده کشاورزی مدرن و قابل اعتماد با اطمینان فادو پد خنک کننده این بر اساس اصل حذف گرما از طریق تبخیر در گلخانه ها و مهدکودک ها کار می کند. آبی که به داخل لنت ها...