سولفات منیزیم

کشاورزی مدرن و قابل اعتماد

با اطمینان فادو

سولفات منیزیم

سولفات منیزیم یک ماده مغذی ضروری است که نقش مهمی در فتوسنتز گیاهان دارد. این کود از زرد شدن برگ روی گیاهان جلوگیری می کند و رشد را تحریک می کند. همچنین می تواند اسیدیته خاک را تنظیم کرده و سلامت کلی گیاه را بهبود بخشد.