Seracılıkta hedef noktası verim ve kalitenin olabildiğince yüksek tutulmasıdır. Verim ve kalitenin seviyesini etkileyen etmenler teknik alt yapı kalitesi ve bu alt yapının efektif bir şekilde kullanılmasıdır. Verim ve kaliteyi etkileyen diğer bir konu da bitki fizyolojisi ve bitkisel üretim yetisidir. Dolayısıyla bitki fizyolojisinin iyi bilinmesi, bu bilgileri bitki üzerinde uygulayacak mühendislerin bulunması gerekmektedir. Sera yatırımının başa­rıya ulaşması, yüksek verim ve kalite için, bünyemizdeki tecrübeli uzman danışmanlar ve mühendisler ile üretim sürecini yönetip, yatırımcıya bilgi ve teknik destekte yardımcı olmaktayız. Bu konuda verdiğimiz hizmetler aşağıdaki gibidir;

  • Yatırım öncesi fizibilite servisi
  • Sera kurulum süpervizörlük servisi
  • Bitkisel üretim danışmanlığı (Gübreleme-iklimlendirme-bitki fizyolojisi)
  • Grower eğitim programları
  • Sera işçilileri eğitim programları
  • Sera yönetim danışmanlığı